I - ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ MỤC ĐÍCH CỦA THỎA THUẬN


Thỏa thuận này đưa ra những nguyên tắc chung trong hoạt động của người dùng trên mạng xã hội M Live nhằm định hướng các hoạt động của người dùng được phù hợp với các quy định của pháp luật và các quy chuẩn đạo đức xã hội. Bằng cách chỉ rõ quyền và nghĩa vụ của người dùng khi tham gia mạng xã hội M Live  cũng như quyền và nghĩa vụ của nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội M Live – Groups (Sau đây gọi tắt là “M Live”), M Live  nỗ lực để cung cấp đến người dùng một môi trường tương tác thú vị nhưng không kém phần lành mạnh.


Các quy định này được đăng tải công khai trên M Live và sẽ tạo thành đầy đủ thỏa thuận giữa người dùng với MLive Group liên quan tới mọi hoạt động trên trang web M Live. Do đó, người dùng phải chắc chắn rằng mình đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện mà chúng tôi đưa ra dưới đây trước khi tham gia hoạt động trên mạng xã hội M Live . Trong trường hợp có bất cứ sai phạm hoặc tranh chấp nào phát sinh từ việc người dùng không thực hiện đúng và đủ các thỏa thuận dưới đây, người dùng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chúng tôi, bên thứ ba có quyền lợi liên quan hoặc trước pháp luật trong những trường hợp mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.


II. CÁC ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN

1. Các điều cấm trên mạng xã hội M Live

1.1.
M Live nghiêm cấm đăng tải các bài hát, các bình luận thuộc một trong các trường hợp sau đây trên trang web:

a.Các bài hát hoặc các bình luận có nội dung mạo nhận, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, nói xấu, xúc phạm uy tín hoặc xâm  hại quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân khác dưới bất cứ phương diện nào, bao gồm nhưng không hạn chế bởi các lợi ích về kinh tế, quyền về sử dụng hình ảnh, quyền sở hữu đối với bài hát, quyền đứng tên là người biểu diễn các bài hát, quyền đứng tên là tác giả sáng tác bài hát, quyền của nhà sản xuất các bản ghi âm, bản ghi hình các bài hát, các tổn hại về danh dự, nhân phẩm và các tổn hại tinh thần khác.

b.Các bài hát hoặc bình luận chứa nội dung kích động bạo lực, phân biệt đối xử, kích động thù địch, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;

c.Các bài hát hoặc bình luận chứa nội dung vi phạm điều cấm khác của pháp luật.


1.2. M Live  nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây trên trang web 

a.Không 
mạo nhận người khác khi sử dụng mạng xã hội M Live, thu thập thông tin hoặc tự ý truy cập vào tài khoản của người dùng khác trên M Live mà chưa được sự đồng ý của người đó (trừ trường hợp cơ quan nhà nước thu thập hoặc truy cập vào tài khoản người dùng để điều tra, xử lý các hành vi vi phạm).

b.Không gắn, chèn hay cài đặt bất cứ siêu liên kết, tệp tin, từ khóa bị giấu hay từ khóa không thích hợp (nói cách khác là có tính chất lừa dối) nào cho các nội dung mà mình đăng trên Website.

c.Không làm bất cứ điều gì có thể dẫn đến vô hiệu hóa các chương trình bảo mật, bảo vệ của M Live hoặc có những xâm phạm khác vào các tính năng bảo mật hoặc các chức năng ngăn chặn, cấm sử dụng, sao chép các nội dung và không tôn trọng các qui định về giới hạn sử dụng của M Live.

d.Không quảng bá bất kỳ sản phẩm  nào dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới người dùng việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư hàng loạt, thư dây chuyền, chào mời cơ hội đầu tư trên mạng xã hội M Live mà không có sự đồng ý bằng văn bản của mạng xã hội M Live.

e.Không quấy rối các thành viên khác trên M Live bằng bất cứ hình thức nào.

f.Không sử dụng các bài hát đã báo vi phạm quyền của chủ sở hữu.


2. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia mạng xã hội M Live

2.1. Quyền của người sử dụng

a.
Người dùng được thiết lập trang cá nhân để sử dụng dịch vụ mạng xã hội trên website M Live.

b.Người dùng được tự quản lý các thông tin cá nhân của mình, quyết định việc có chia sẻ chúng cho người khác hay không thông qua các tiện ích thiết lập trang cá nhân của M Live.

c.Người dùng được sửa đổi, cập nhật thông tin cá nhân của mình trên M Live  trong suốt quá trình sử dụng.

d.Người dùng được hưởng các chính sách đối với người dùng hoặc tham gia tất cả các chương trình khuyến mại do M Live tổ chức theo thể lệ và điều kiện mà M Live niêm yết trong mỗi chương trình.

e.Thông báo và yêu cầu ban quản trị trang xử lý các hành vi vi phạm trên M Live khi có chứng cứ hợp lệ.


2.2. Nghĩa vụ của người sử dụng

Ngoài nghĩa vụ không được đăng tải các bài hát, bình luận chứa nội dung cấm tại Điều 1 của mục này, khi tham gia mạng xã hội M Live, người dùng cần lưu ý thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

a.
Cung cấp đầy đủ và không gian dối các thông tin cá nhân của mình trong quá trình đăng ký thành viên và chịu trách nhiệm với các thông tin đó. Bao gồm: 

-Họ tên thật

-Tuổi

-Email

-Số điện thoại:

b.
Tự bảo mật tài khoản đã được tạo của mình thông qua chức năng quản lý quyền riêng tư và các thiết lập ứng dụng mà M Live đưa ra, không chia sẻ mật khẩu cho bất cứ ai truy cập vào tài khoản của mình hoặc làm bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho việc bảo mật tài khoản của mình.

c.Người dùng tự chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, bài hát cũng như các bình luận do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên M Live, bao gồm nhưng không giới hạn về việc các nội dung thông tin, bài hát hoặc bình luận đó của người dùng không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ cá nhân, tổ chức nào.

d.Tuân thủ thỏa thuận cung cấp và sử dụng của M Live và các quy định chung của pháp luật , không tạo điều kiện, tiếp tay hoặc khuyến khích bất cứ hành vi nào vi phạm chính sách sử dụng này của M Live.


3. Quyền và nghĩa vụ của M Live

3.1. Quyền của M Live

3.1.1. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm trên M Live, cụ thể là:

a.
Kiểm duyệt trước các bài hát mà người dùng đưa lên, các bình luận của người dùng và loại bỏ các bài hát, bình luận chứa nội dung xấu hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của M Live hoặc không phù hợp với các chuyên mục nội dung mà M Live đưa ra (ví dụ các nội dung không phải các sản phẩm âm nhạc.

b.Thông báo khi người dùng đăng bình luận hoặc chia sẻ thông tin xuất hiện các từ ngữ mang nội dung xấu, vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các quy định sử dụng của M Live

c.Khóa vĩnh viễn tài khoản của người dùng nếu hệ thống đã thông báo vi phạm cho người dùng đến 03 lần nhưng người dùng vẫn tái phạm.

3.1.2. Thu thập thông tin của người dùng nhằm mục đích của Điều 8 và Điều 9 của Mục này.

3.1.3. Sửa chữa, nâng cấp hệ thống mà không phải thông báo trước cũng như chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề nào phát sinh trong quá trình sửa chữa.


3.2. Nghĩa vụ của M Live

a.Thực hiện mọi biện pháp kỹ thuật và nghĩa vụ cần thiết để đảm bảo các thông tin cá nhân của người dùng được bảo mật. M Live cam kết rằng M Live và các nhân viên của mình không tiết lộ bất cứ một thông tin cá nhân nào của người dùng cho bên thứ 3, trừ trường hợp được nêu tại Điều 8, Điều 9 của Mục này.

b.Người dùng có quyền tự quyết định về việc chia sẻ thông tin cá nhân của mình cho tổ chức, cá nhân khác trên M Live. Tuy nhiên, để bảo vệ tốt nhất thông tin cá nhân của người dùng, M Live luôn cảnh báo cho người dùng biết các nguy cơ về việc thông tin có thể bị tiếp cận bởi các đối tượng xấu nằm ngoài sự kiểm soát của M Live và người dùng chắc chắn rằng mình chấp nhận các rủi ro này khi chia sẻ thông tin.

c.Trong những trường hợp cần thiết phải cung cấp thông tin của người dùng cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác theo quy định của pháp luật, M Live sẽ thông báo cho người dùng ngay khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

d.M Live đảm bảo luôn sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, thông báo vi phạm của người dùng trong thời gian ngắn nhất theo cơ chế được cụ thể hóa tại Điều 4 của Mục này.


Cuối cùng :

- Chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi là một trang chia sẻ âm nhạc phi lợi nhuận, mọi chia sẻ trên trang đều là miễn phí. Mọi nội dung các bạn chia sẻ và đăng tải bên ngoài website xin vui lòng ghi nguồn M Live. Nếu có điều kiện, hãy mua CD&DVD để ủng hộ các nghệ sĩ và nhóm nhạc .

- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.


Thân!

MLive.Pro